เปิดบ้านรับโอกาสตามหลักหมอดู

   ตามเกณฑ์ฮวงจุ้ยที่ดีจะเน้นหลักการของพลังธรรมชาติ คือจะนำพลังอำนาจของธรรมชาติมาช่วยเพิ่มพูนให้คนในที่พักอาศัยมีชีวิตที่บรรเทา ด้วยการรับลม พร้อมกับน้ำที่ดีให้เข้ามา ในเวลาเดียวกันก็บ่ายเบี่ยงลม พร้อมกับน้ำที่ไม่ดีเหมือนกัน เพื่อจะได้รับความสบาย และชีวิตการดำรงอยู่ที่ดีขึ้น ปัจจัยสำคัญที่ของจุดรับโชคลาภเข้าสู่เคหสถานที่ส่งผลมากที่สุด คือประตูบ้านนั่นเอง ตอนนี้เราจึงนำเรื่อง เปิดประตูบ้านรับโชค ตามหลักฮวงจุ้ย มาฝากกันค่ะ
 
ประตูเข้าบ้านมีความหมายมาก : เหตุเพราะประตูเข้าบ้านเป็นจุดที่จะนำลม พร้อมกับน้ำเข้าสู่ผู้อยู่อาศัยต่อหน้า ทำให้เจ้าของบ้าน และผู้อยู่อาศัยได้รับพลังนั้นๆ พร้อมกับส่งผลตรงๆ ส่วนประตูรั้วนั้นยังไม่ใกล้ชิดกับเจ้าของบ้านเท่ากับประตูเข้าบ้าน เพราะอยู่ภายนอกของบ้าน จึงมีส่วนที่จะรับศักยภาพของฮวงจุ้ย แต่ไม่มากเท่าๆ กับประตูบ้าน ไม่ว่าใครจะเข้าพบก็ต้องข้ามจุดนี้ มีลม พร้อมกับน้ำพัดผ่านเข้ามาในบ้านโดยพลันที่เปิดประตู บ้าน อาจจะมีหลายประตู แต่ไม่ว่าจะกี่ประตูก็ตาม บ้านหลังหนึ่งจะต้องมีประตูหลักที่คนอาศัยใช้ในการเดินเข้าออกเป็นประจำ
 
การคัดประตูให้ถูกตามหลักฮวงจุ้ย : จากการดูชัยภูมิด้วยตา พร้อมกับวัดทิศทาง ยังคงต้องคิดถึงขนาด และความพอประมาณของประตูกับตัวบ้านด้วย หากว่าจะเปรียบบ้านเป็นหน้าของคน ประตูจะเปรียบเหมือนปาก ซึ่งมีความหมายเพื่อลำเลียงอาหารเข้าสู่ร่างกายของคน จึงมีการเทียบเคียงคนที่กินดีอยู่ดีว่ามีลาภปาก ยิ่งไปกว่านี้ปากต้องมีสมดุลยภาพกับใบหน้าถึงจะดูเป็นระเบียบ ด้วยเหตุนั้นบ้านก็เช่นเดียวกันควรเลือกประตูให้เท่าเทียมกับตัวบ้านเพื่อเสริมโชค รับลาภเข้ามาสู่ที่พักอาศัย
 
ตำแหน่งทำเลที่ตั้งประตูบ้านที่ไม่ดี : ประตูบ้านอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีจะส่งผลให้เกิดความขัดข้องปัญหาต่างๆ เข้ามา อีกทั้งทรัพย์สินไม่เข้าบ้าน หรือเข้ามาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย มีปมปัญหาด้านการเงิน ตลอดจนอนามัยของคนที่อาศัยในเคหสถานก็จะมีอุปสรรค ไม่แข็งแรง มีโรคภัย ตั้งแต่โรคภัยเล็กน้อยไปจนถึงร้ายแรงผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลได้ ประตูบ้านมีหลายแบบ ทั้งแบบที่เปิดเข้าบ้าน ประตูเปิดออกภายนอก หรือประตูบานเลื่อน ซึ่งความสำคัญไม่แตกต่างกัน มักเข้าใจผิดกันเสมอว่า ประตูบ้านที่เปิดออกไม่ดี เงินทองไหลออกภายนอก ซึ่งไม่จริง เป็นความเชื่อมากกว่า ถ้าในเรื่องของโชคลาภ พร้อมกับหลักของฮวงจุ้ยแล้ว ไม่แปลกแยกกัน ความหมาย คือตำแหน่งของทิศทางบ้านเป็นหลัก
 
 
ขอบพระคุณประกาศ : Sanook.com